Jammas BantulPOKJA JAMMAS IKETUA : BPK MUHAMMAD NUR MILHAN ( WA : 081392202320 )

LAPORAN S/D : 30 DESEMBER 2016


No.
No. Induk
Nama Peserta
 Nominal Tasdiq
 TOTAL 
 %
1
B-00763
Muhammad Nurmilhan
       3,000,000
          550,000
18%
2
B-00769
Suwardi
       4,000,000
          700,000
18%
3
B-00757
Yulianto
       2,400,000
      2,350,000
98%
4
B-00771
Suryana
       3,000,000
      1,550,000
52%
5
B-00772
Suryani Hasanah
       6,000,000
          700,000
12%
6
B-00770
Mulyadi
       3,000,000
      3,150,000
105%
7
B-00765
Juwariyah Bin Mukiran
       6,000,000
      6,000,000
100%
8
B-01600
Rinaldi Bin Ramli
    20,000,000
          100,000
1%
9
B-01601
Ahmad Faisal Bin Ilyas
    20,000,000
                      -  
0%
10
B-01607
Triani Binti Musiran
    20,000,000
                      -   
0%
JUMLAH
    87,400,000
    15,100,000
17%


POKJA JAMMAS IIKETUA : BPK AHMAD FADLAN ABRORI ( HP / WA : 087839794608 )
LAPORAN S/D : 30 DESEMBER 2016


No.
No. Induk
Nama Peserta
 Nominal Tasdiq
 TOTAL 
 %
1
B-00766
Achmad Fadlan Abrori
       3,000,000
      2,050,000
68%
2
B-00762
Wariyoto
       2,400,000
      2,960,000
123%
3
B-00775
Isninah Rohayati Binti Sawab
       6,000,000
      1,000,000
17%
4
B-00774
Titik Wahyuni Binti Imam Suwandi
       6,000,000
          550,000
9%
5
B-00768
Surahmini Bin Mujiharjo
       3,000,000
      4,350,000
145%
6
B-00778
Achmad Farid Sollahudin Bin Jayadi
       7,200,000
      7,100,000
99%
7
B-00767
Yeni Hermanto
       3,000,000
          300,000
10%
8
B-01602
Irvina  Kurniasari Binti Widi Hartono
    20,000,000
                      -  
0%
9
B-01603
Darwanti Binti Mujiharjo
    20,000,000
                      -  
0%
JUMLAH
    70,600,000
    18,310,000
26%


POKJA JAMMAS IIIKETUA : BPK MUHAMMAD  CHOIRUDIN MUSLIM ( HP / WA : 085921402988 )
LAPORAN S/D : 30 DESEMBER 2016


No.
No. Induk
Nama Peserta
 Nominal Tasdiq
TOTAL
 %
1
B-00756
M. Choirudin Muslim
       2,400,000
      1,350,000
56%
2
B-00776
Suwaji
       7,000,000
      2,400,000
34%
3
B-00758
Suranto
       2,400,000
      1,150,000
48%
4
B-00779
Wakidi
       2,400,000
      4,150,000
173%
5
B-00097
Mukhayati Bin Munasit
    20,000,000
          750,000
4%
6
B-00777
Maimunah
       6,000,000
      2,250,000
38%
7
B-00706
Siti Mudmainnah
    10,000,000
      4,950,000
50%
8
B-01599
Siti Fatimah Binti Amat Muhari
    20,000,000
          500,000
3%
9
B-01604
Suratini Binti Rubikan
    20,000,000
                      -  
0%
JUMLAH
    90,200,000
    17,500,000
19%


POKJA JAMMAS IVKETUA : BPK SUGENG WIYONO ( HP / WA : 085225588909 )

LAPORAN S/D : 30 DESEMBER 2016


No.
No. Induk
Nama Peserta
 Nominal Tasdiq
 TOTAL 
 %
1
B-00764
Sugeng Wiyono Bin Hardi Sumarto
       3,000,000
      2,150,000
72%
2
B-00759
Mohammad Ridho'i
    10,000,000
          575,000
6%
3
B-00760
Pujiyono Bin Hadi
    10,000,000
          695,000
7%
4
B-01566
Suliyani Bin Cipto Wiyono
    20,000,000
          800,000
4%
5
B-00773
Yuhartini Bin Supardjan
       6,000,000
      1,650,000
28%
6
B-00755
Sukijan Bin Arjo Utomo
       3,000,000
    11,250,000
375%
7
B-00761
Sugeng Mulyadi Bin Sudaryanto
       2,400,000
      2,950,000
123%
8
B-01605
Tri Asmini Binti Adi Winarto
    20,000,000
                      -  
0%
9
B-01606
Faizzah Rohayati Binti Syamsuri
    20,000,000
                      -  
0%
JUMLAH
    94,400,000
    20,070,000
21%


REKAP POKJA JAMMAS KCP BANTUL


LAPORAN S/D : 30 DESEMBER 2016


No.
NAMA KETUA
NAMA KETUA
 Nominal Tasdiq
 TOTAL 
 %
1
I
M NUR MILHAN
    87,400,000
    15,100,000
17%
2
II
A FADLAN ABRORI
    70,600,000
    18,310,000
26%
3
III
M CHOIRUDIN MUSLIM
    90,200,000
    17,500,000
19%
4
IV
SUGENG WIYONO
    94,400,000
    20,070,000
21%


JUMLAH
  342,600,000
    70,980,000
21%


TRANSFER DONASI JAMMAS :
No. Rekening Program JAMMAS
Bank Mandiri Cabang Indramayu
No. Rekening:
134.00.0040506.7
a.n. JAMMAS


0 komentar:

Posting Komentar